Охорона праці

 

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІДержавна політика в галузі охорони праці визначається, відповідно до Конституції України, Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначає Закон про охорону праці. Він також регулює, за участю органів державної влади, відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Дія Закону про охорону праці поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

 

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

 

Враховуючи те, що система охорони праці складається з великої кількості елементів, її нормативне регулювання здійснюється також КЗпП. Законом № 1105 та іншими нормативно-правовими актами. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору (ст. З Закону про охорону праці).

 

 Создан 30 авг 2012