Охорона праці

 

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Нагадаємо, що забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган (глава XI КЗпП). Тож фінансує охорону праці роботодавець (ст. 19 Закону про охорону праці).
Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не менше 0,5% суми реалізованої продукції.

Крім того, фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному та місцевих бюджетах.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менше 0,2% фонду оплати праці.
Витрати на оплату праці у бухгалтерському обліку залежить від виду витрат, а з метою оподаткування вони відносяться до витрат подвійного призначення (детальніше ці питання розглянуті за видами витрат).Создан 30 авг 2012