Охорона праці

 

ОСНОСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
До основних заходів щодо охорони праці на підприємстві, зокрема, належать:
атестація робочих місць за умовами праці

 

Атестація — комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я та працездатність працівників у процесі трудової діяльності.
Додаток 1 Методичних рекомендацій №41

 

Проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета — врегулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками в галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах (п. 1 Порядку № 442);

 

забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, відповідно до ст. 8 Закону про охорону праці та Положения № 53;

 

проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій згідно зі ст. 17 Закону про охорону праці та Порядку № 246;

 

забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, скорочення тривалості робочого часу, надання додаткових оплачуваних відпусткок, пільгових пенсій, оплати праці у підвищеному розмірі та інших пільг і компенсацій, що надаються в порядку, визначеному законодавством, за важкі та шкідливі умови праці за ст. 7 Закону про охорону праці:


забезпечення безпеки та гігієни праці і виробничого середовища з додержанням вимог Інструкції по санітарному утриманню.

 Создан 30 авг 2012