Охорона праці

 

ШКІДЛИВІ ТА ВАЖКІ УМОВИ ПРАЦІ Частина 4

Податковий облік пільг і компенсацій за шкідливі та важкі умови праціПодатковий облік пільг і компенсацій за шкідливі та важкі умови праці

 

До складу валових витрат платника податку включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці (пп. 5.2.1 ст. 5 Закону про податок на прибуток).
Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів і засобів з охорони праці, що затверджується КМУ (ст. 19 Закону про охорону праці).
Відповідно до пп. 5.4.1 ст. 5 Закону про податок на прибуток до валових витрат включаються витрати платника податку на забезпечення найманих працівників продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється КМУ.
На виконання вимог цих норм КМУ розроблено Перелік № 994. Пунктом 6 Переліку № 994 передбачено надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води.

Крім того, пп. «6» пп. 4.2.9 ст. 4 Закону № 889 передбачає, що дохід, отриманий платником податку від його працедавця у вигляді безоплатного харчування, не включається до складу його загального місячного оподатковуваного доходу у випадках, визначених пп. 5.4.1 ст. 5 Закону про податок на прибуток, тобто не оподатковується податком з доходу фізичних осіб (далі— ПДФО).
А виходячи з того, що за п. 3.19 Інструкції № 5 вартість виданого згідно з чинними нормами молока та лікувально-профілактичного харчування не належить до фонду оплати праці, надання таких компенсацій для працівників не є базою для нарахування та утримання внесків до ПФУ та фондів соціального страхування.

Таким чином, у податковому обліку на підприємствах зі шкідливими виробничими факторами витрати, направлені на безоплатне забезпечення працівників молоком або рівноцінними харчовими продуктами, лікувально-профілактичним харчуванням, газованою солоною водою, за нормами чинного законодавства включаються до складу валових витрат. У свою чергу, для працівників отримання таких компенсацій не оподатковується, тобто пенсійні та соціальні внески та ПДФО на суму наданих компенсацій не нараховуються та не утримується.
На підставі пп. 5.6.1 ст. 5 Закону про податок на прибуток до складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень тощо.

 

Витрати на підвищену оплату праці або надбавки за виконання шкідливої та важкої роботи, надання таким працівникам додаткових відпусток, передбачених законодавством, входять до складу валових витрат працедавця. Крім того, такі витрати складають фонд оплати праці та підлягають оподаткуванню ПДФО й обкладенню пенсійними та соціальними внесками.

 

Відповідно до положень Закону № 1058 підприємства та організації зобов'язані відшкодовувати ПФУ фактичні витрати на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених з огляду на ст. 13 Закону № 1788. Порядок відшкодування підприємствами витрат ПФУ на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, встановлено розділом шостим Інструкції № 21-1. Такий обов'язок для підприємств встановлено на законодавчому рівні, тому фактичні виплати платника податку у зв'язку з таким відшкодуванням з метою оподаткування прирівнюються до збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та включаються до складу валових витрат платників податку на прибуток (пп. 5.2.5 ст. 5 Закону про податок на прибуток).

 Создан 30 авг 2012