Охорона праці

 

Оподаткування витрат на забезпечення працівників 3І3

Податок на прибуток Податок з доходів фізичних осібПодаток на прибуток

 

Витрати на забезпечення найнятих робітників спецодягом, спецвзуттям, обмундируванням, необхідними для виконання професійних обов'язків з переліку, встановленого КМУ, включаються у валові витрати згідно з пп. 5.4-2 ст. 5 Закону про податок на прибуток. У п. 5 Переліку № 994, передбачені витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям і 313 відповідно до встановлених норм. Тому вартість усіх 313. виданих працівникам понад встановлені норми, до валових витрат не відноситься. Такий же висновок можна зробити і з Розпорядження КМУ від 21.08.1997 р. № 462-р.
У разі придбання ЗІЗ, які використовуються на підприємстві менше року і належать до запасів (див. таблицю 3 Довідника) валові витрати на їх вартість відображаються за «першою подією» з урахуванням вимог пп. 11.2 ст. 11 Закону про податок на прибуток, а також включаються до розрахунку приросту (убутку) запасів на підставі п. 5.9 ст. 5 Закону про податок на прибуток. Під час видавання таких ЗІЗ слід відкоригувати валові витрати, зазначивши вартість наднормативних ЗІЗ у додатку К1/1 до декларації про прибуток підприємства як запаси, використані не в господарській діяльності.
У такому ж порядку відображаються в податковому обліку і ЗІЗ, віднесені до складу МНМА (термін служби більше 365 календарних днів і ціна менше 1000 грн без ПДВ).
Якщо термін використання ЗІЗ становить більше року: а вартість перевищує 1000 грн, то такі ЗІЗ відносяться до основних засобів. Тому витрати на їх придбання, за ст. 8 Закону про податок на прибуток, поступово відносяться на зменшення скориго-ваного прибутку платника податків у межах норм амортизаційних відрахувань. Відповідно, витрати за такими ЗІЗ не відносяться до валових витрат, а амортизуються за нормами, встановленим п. 8.6 ст. 8 Закону про податок на прибуток. Вказані ЗІЗ у податковому обліку належать до третьої групи
основних фондів, для яких норма амортизації становить 6%.

 

Податок з доходів фізичних осіб

 

 

Законом № 889 встановлений перелік доходів, які не включаються до складу оподатковуваного доходу. Вартість безкоштовного робочого одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, які відповідно до Закону про охорону праці надаються працедавцем, і обмундирування, отриманого в тимчасове користування платником податків, що перебуває в трудових відносинах із працедавцем, який надає таке майно, за переліком і на терміни їх використання згідно з порядком, встановленим КМУ, не є доходом* який оподатковується ПДФО <пп. 4.3.14 ст. 4 Закону № 889).

Тому вартість 313, виданих безкоштовно понад норму, є доходом працівника, який підлягає оподаткуванню (пп. «б» пп. 4.2.9 ст. 4 Закону № 889).
Якщо платник ПДФО, який припиняє трудові відносини з працедавцем, не повертає спецодяг, спец-взуття та інші 313, термін використання яких не закінчився, то під час остаточного розрахунку первинна вартість такого майна включається до складу додаткового блага, наданого платнику ПДФО. Причому об'єкт оподаткування в цьому випадку визначається за правилами, встановленими п. 3.4 ст. З Закону № 889, тобто з урахуванням «натурального» коефіцієнта.
У разі звільнення працівник може написати заяву про утримання залишкової вартості спецодягу, термін служби якої не закінчився, із заробітної плати, яка належить йому за остаточним розрахунком. В цьому випадку у підприємства виникає валовий дохід на підставі пп. 4.2.3 ст. 4 Закону про податок на прибуток і податкові зобов'язання з ПДВ.
У разі повернення спецодягу та інших 313 на склад до закінчення терміну використання в бухгалтерському обліку визнається дохід на суму залишкової вартості таких ТМЦ. У податковому обліку вартість таких ТМЦ бере участь в перерахунку залишків за п. 5.9 ст. 5 Закону про податок на прибуток і зазначається в додатку К1/1 до декларації про прибуток підприємств.Создан 30 авг 2012