Охорона праці

 

ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Відповідно до ст. 20 Закону про охорону праці у колективному договорі, угоді сторони передбачають: , забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством;
обов'язки сторін;
комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам;
обсяги та джерела фінансування заходів щодо охорони праці.
Крім того, колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії та соціально-побутові пільги.Создан 31 авг 2012