Охорона праці

 

Охорона праці інвалідів
Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (далі— МСЕК) та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників (ст. 12 Закону про охорону праці).
Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згоди та за умови, що це не суперечить рекомендаціям МСЕК.
У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов'язаний організувати навчання. перекваліфікацію та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або непов ний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).
Оплата роботи на умовах неповного робочого часу, яка регламентується ст. 56 КЗпП, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу тру дових прав працівників.

Згідно з п. 6 постанови Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення використання праці пенсіонерів та інвалідів у народному господарстві і пов'язані з цим додаткові пільги» від 14.09.1973 р. № 674 інваліди І і II груп, які працюють на підприємствах, у цехах та на дільницях, призначених для використання праці інвалідів, якщо вони не користуються правом на одержання більш високих пільг, мають право на скорочений робочий час тривалістю шість годин на добу (36 годин на тиждень).Создан 31 авг 2012