Охорона праці

 

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці відповідно до ст. 38 Закону про охорону праці здійснюють:
центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Цим органом є Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд), що передбачено Положенням про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженим постановою КМУ від 23.11.2006 р. № 1640;
спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки. Згідно з Положенням № 155 це Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання України);
спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки. На підставі Положення No 500 таким органом є Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки);
спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни  праці.  За Положенням  №  1218 це Державна санітарно-епідеміологічна служба України.
Зауважимо, що крім наведених вище поганів за дотриманням вимог законодавства з охорони праці слідкують також Міністерство праці та соціальної політики України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузеві міністерства тощо. Проте детально розглянемо повноваження у галузі нагляду за охороною праці саме цих чотирьох органів, про які йдеться у ст. 38 Закону про охорону праці.
Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законом про охорону праці, Законами України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР, «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. № 3745-ХІІ, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ, іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи.Создан 01 сен 2012