Охорона праці

 

Держпожбезпеки (Держтехногенбезпеки)


Держпожбезпеки є урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що діє у складі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та здійснює управління системою державної пожежної охорони.
Відповідно до п. 4 Положення № 500 основними завданнями Держпожбезпеки є, зокрема, державний пожежний нагляд на об'єктах усіх форм власності; виконання регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних і юридичних осіб у сфері пожежної безпеки; контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки юридичними та фізичними особами; участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів і відведення територій під будівництво, видача дозволів на початок роботи підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарювання та оренду приміщень.
Держпожбезпеки має право проводити перевірки виконання вимог пожежної безпеки органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами та фізичними особами (п. 6. Положення № 500). Крім того, у п. 10 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою KMV від 26.07.1994 р. № 508, установлено, що посадові особи державного пожежного нагляду мають, зокрема, право:
проводити в будь-який час в присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження та перевірки підприємств, будівель та інших підконтрольних об'єктів, одержувати від власника необхідні пояснення та матеріали;
давати (надсилати) керівникам та іншим посадовим особам підприємств обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язаній із забезпеченням пожежної безпеки;
вимагати проведення підприємствами контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, продукції та матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць;
контролювати виконання протипожежних вимог, передбачених стандартами,нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель та інших об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення фінансування цих робіт;
застосовувати штрафні санкції до підприємств у разі  порушення  встановлених  законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду;
-. притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки;
* складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі виявлення факту провадження господарської діяльності без одержання дозволу органу державного пожежного нагляду на початок роботи підприємств та оренду приміщень;
у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, а також у випадках випуску по-жежонебезпечної продукції з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності припиняти чи забороняти роботу підприємств і окремих виробництв, експлуатацію будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту.Создан 01 сен 2012