Охорона праці

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державна санітарно-епідеміологічна служба України  є системою органів, діяльність яких спрямовується, зокрема, на профілактику інфекційних хвороб, професійних захворювань та радіаційних уражень людей. Згідно з п. 4 Положення № 1218 ДСЕСУ відповідно до покладених на неї завдань:
 здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд і контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства;
проводить аналіз та оцінку ризику для здоров'я і життя людини, санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інші види оцінки середовища життєдіяльності людини, об'єктів господарської та інших видів діяльності, продукції, робіт, послуг, проектної документації і видає висновок щодо їх відповідності вимогам санітарних норм.
Одним із основних завдань державного санітарно-епідеміологічного нагляду за п. 4 Положення № 1109 є проведення санітарних та епідеміологічних розслідувань, спрямованих на встановлення причин та умов виникнення професійних захворювань.
Посадовим особам ДСЕСУ, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, надано широкі права. Зокрема, головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим, областей. мм. Києва та Севастополя, міст, районів та їх заступники, головні державні санітарні лікарі на водному, залізничному, повітряному транспорті та їх заступники, а також головні державні санітарні лікарі об'єктів з особливим режимом роботи у межах відповідних адміністративних територій (об'єктів) відповідно до п. 10 Положення No 1109 мають, серед іншого, право:
вносити обов'язкові для виконання пропозиції щодо усунення виявлених порушень санітарного законодавства, здійснювати в установленому законом порядку провадження у справах про порушення санітарного законодавства;
видавати постанови про накладення штрафу та у передбачених законом випадках застосовувати фінансові санкції за порушення санітарного законодавства;
у порядку, встановленому головним держав ним санітарним лікарем України:
а) складати акти і протоколи про порушення санітарного законодавства;
б)  видавати приписи, постанови, а також вносити пропозиції власникам підприємств або уповноваженим ними особам про приведення нормативно-технічних, розпорядчих та інших документів у відповідність до вимог санітарного законодавства;
в)  видавати постанови про обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності підприємств, технологічних ліній, машин і механізмів; обмеження, тимчасову заборону або припинення будівництва, реконструкції та розширення об'єктів за проектами. що не мають позитивного висновку за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи; тимчасову заборону виробництва, заборону використання та реалізації хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, якщо не проведено їх гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію, а також коли їх визнано шкідливими для здоров'я людей.Создан 01 сен 2012