Охорона праці

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті

Робота на висоті1,3м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу і на відстані не менше 2м від межі перепаду висоти відносяться до робіт, що виконуються на висоті. При проведенні цих робіт повинні бути вжиті заходи, що запобігають падІнструкція

з охорони праці №__

під час виконання робіт на висоті

 

1.   Загальні положення 

1.1.  Ця інструкція поширюється на працівників, які безпосередньо виконують роботи на висоті.                                                                                                              

1.2.  Робота на висоті 1,3м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу і на відстані не менше 2м  від межі перепаду висоти відносяться до робіт, що виконуються на висоті. При проведенні цих робіт повинні бути вжиті заходи,  що запобігають падінню працюючих з висоти.

1.3.  Верхолазними роботами вважаються роботи, які виконуються на висоті більше 5м від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, над якими проводяться роботи безпосередньо з конструкцій, обладнання, машин та механізмів при їх монтажі, демонтажі і ремонті. Виконання цих робіт проводити, виконуючи вимоги «Інструкції з охорони праці під мас виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів »

1.4.  Роботи на висоті відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

1.5.  До роботи на висоті допускаються особи, не молодші 18 років І не старші 60 років, які пройшли  медичний огляд,   перевірку  знань  з  охорони   праці,   отримали   інструктаж  по  даній інструкції-

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку роботи необхідно:

-  одягнути спецодяг, спецвзутгя та засоби індивідуального захисту,

-  оглянути робоче місце, звільнити його від зайвих матеріалів та предметів; .          

- звільнити проходи та проїзди,

-  одягнути при необхідності запобіжний пояс;

2.2.  Роботу на висоті дозволяється проводити:

-  із засобів підмощування, що мають огородження;

-  з приставних драбин та стрем'янок,

-  з необгородженої поверхні або із закріплених драбин при обов'язковому застосуванні інвентарних запобіжних поясів.

2.3   Перед початком роботи із застосуванням приставної драбини необхідно забезпечити її стійкість,   переконавшись  оглядом   та   випробуванням   у   тому,   що   вона   не   може   випадково посунутись.

2.4   Під час огляду дерев'яні  драбини  повинні  перевірятись  на відповідність технічним вимогам, а також повинна звертатись увага на стан деревини та на якість просочування покриття Тріщини в щаблях та тятиві допускаються завдовжки не більше 100мм і завглибшки не більше 5 мм. Тріщини  не повинні  послаблювати тятиву та щаблі драбини   Не допускається  будь-яке замазування тріщин  або  надломів  шпаклівкою,  заклеюванням  або  іншим  способом   Розсувні приставні драбини  повинні  мати  коліна,  які  можна плавно  висовувати  і  засовувати,  надійно стопорити на будь-якій заданій висоті. Коліна драбини не повинні самочинно складатись. Зусилля, необхідне для висовування колін драбин, не повинно перевищувати 500Н   (50кгс). Упори, якими закінчується тятива, повинні щільно закріплюватись і не мати люфту  У разі стирання гумових башмаків їх необхідно замінювати; затуплені наконечники необхідно заточити.

2.5.   Під час огляду металевих драбин необхідно переконатись у відсутності деформації вузлів драбин, тріщин в металі, задирок, гострих країв, порушення кріплення щаблів до тятиви тощо. Під час огляду мотузкових драбин необхідно переконатись у тому, що канат не має розривів, надрізів, розпущених ділянок, тятиви надійно зв'язані зі щаблями без послаблення вузлів, захвати міцно зчіплені з канатом і затягнені дротяними бандажами.

2.6. При експлуатації риштувань та помосту необхідно перевірити:

-    наявність   з'єднань   та   закріплень,    що   забезпечують   стійкість,    міцність   вузлів закріплення окремих елементів;

-  справність робочих настилів та огороджень;

-  вертикальність установлення стояків;

З

-  надійність опорних площадок,

-  наявність заземлення для металевих риштувань;

-  кривизна стояків не повинна бути більше 1,5 мм на 1 м довжини

2.7. Всі засоби підмощування повинні мати таблички, що містять наступні дані:

-  назву;

-  інвентарний номер;                                              ,

-  дату виготовлення;

- дату випробування.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.  Робота на висоті зовні приміщень під час туману, грози, дощу, ожеледиці та вітру силою понад 6 балів (12 м /с) не дозволяється

3.2.  Роботи з приставної драбини виконувати зі сходинки, яка знаходиться на відстані не менше 1 м  від верхнього кінця драбини.

3.3.   Забороняється у разі  недостатньої довжини драбини  створювати додаткові  опорні споруди з ящиків, бочок тещо.

3.4.  Приставну драбину установлювати під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45° і не більше 60", у разі установлення драбини під кутом нахилу менше 60° додаткове закріплення верхньої частини драбини не вимагається.

3.5.   Забороняється   установлювати   драбину   на   східці   маршів   сходової   клітки    У   разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись поміст

3.6 Не дозволяється піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишати на ній інструмент

3.7. Під час виконання робіт з приставної драбини в місцях з пожвавленим рухом транспортних засобів або людей для запобігання падінню її від випадкових поштовхів (незалежно від наявності або відсутності на кінцях драбини наконечників) місце її установлення необхідно обгородити або охороняти драбину від падіння. У тому разі, колії під час установлення драбини на гладкій плиточній підлозі її неможливо закріпити, тоді біля основи драбини повинен стояти працівник в касці і утримувати її в стійкому положенні. В інших випадках підтримувати драбину знизу руками забороняється

38 У разі установлення приставної драбині', за умов, коли її верхній кінець може зміститись, його необхідно надійно закріпити за стійкі конструкції так, щоб виключити можливість зміщування драбини.

3.9.  У разі виконання робіт з підвісних, приставних та розсувних драбин на висоті більше 1,3м застосовувати запобіжний пояс Пояс закріплювати за конструкцію будівлі або за драбину-за умови надійного закріплення драбини до конструкції

3.10.   Переміщувати  драбину  під  час  виконання  робіт необхідно  з  дотриманням таких запобіжних заходів: два працівника повинні нести драбину наконечниками назад, застерігаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею Якщо драбину переносить один працівник, вона повинна бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше, ніж на 2 м.                                  .                                                                                          

3.11   Забороняється використовувати переносні металеві драбини в розподільних установках напругою 220 кВ і нижче

3.12  У відкритих розподільних установках напругою 330 кВ і вище застосування переносних металевих драбин дозволяється за таких умов:

-  драбина повинна бути оснащена металевим ланцюгом, який торкається до землі;

-  драбину необхідно переносити тільки у горизонтальному положенні під неперервним наглядом виконавця робіт, чергового або працівника зі складу оперативно-ремонтних працівників, який має IV групу з електробезпеки.

3.13.    Стрем'янки   повинні   бути   оснащені   пристосуваннями   (гаками,   ланцюгами)-для запобігання самочинному розсуванню їх під час виконання робіт   Нахил стрем'янок повинен бути не більше 1:3

3.14.  Не дозволяється виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів

Перебування на щаблях приставної драбини або стрем'янки дозволяємся тільки одному працівнику.

3.15 Забороняється на приставних драбинах та стрем'янках:

-    працювати біля обертових механізмів, працюючих машин, транспортерів тощо та над ними;

-    виконувати роботу із застосуванням електричного та пневматичного інструменту, будівельно-монтажних пістолетів;

-    виконувати газо- та електрозварювальні роботи;

-    натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі.

Для виконання таких робіт повинні застосовуватись риштування або стрем'янки з верхніми площадками, обгородженими поручнями.

3.16.  Риштування, поміст та інші пристрої для виконання робтт на висоті повинні бути інвентарними, мати паспорт заводу-виготівника.

3.17.    Риштування   та   поміст,   з   яких   тимчасово   не   виконується   робота,    необхідно підтримувати у справному стані.

318. Забороняється виконувати роботи з випадкових підставок (ящиків, бочок та ін.), також з ферм, крокв тощо. У разі необхідності виконання короткострокових робіт на висоті 1,3м і вище від рівня підлоги (робочої площадки) без риштувань обов'язково повинні застосовуватись запобіжні пояси, що відповідають вимогам Працівники, яким належить виконувати ці роботи, повинні бути проінструктовані як і де підніматись, до чого закріплюватись карабінами запобіжних поясів тощо.

3.19.    Риштування   повинні   складатись   та   розбиратись   з   дотриманням   послідовності, передбаченої І НІР або технологічною документацією,  в якій зазначені  вимоги безпеки  праці Працівники, які виконують ці роботи, повинні бути проінструктовані про послідовність виконання робіт і про заходи безпеки. У зоні, де установлюються або розбираються риштування та поміст, не повинні перебувати сторонні особи.

3.20.  Під час виконання робіт на висоті прохід людей внизу повинен бути заборонений, а небезпечна зона-обгороджена на відстані не менше 0,3 висоти риштувань або помосту та позначена знаками безпеки. Риштування, що розташовані біля проходів у будівлю,  повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку-для захисту працівників від предметів, що можуть випадково впасти зверху  Захисні козирки повинні виступати за риштування не менше, ніж на 1,5м і мати нахил 20° до горизонту Висота проходів у просвіті повинна бути не менше 1,8 м .

3.21.  Проріз між стіною будівлі або обладнанням та робочим настилом, що установлюють біля них,  не повинен перевищувати:   50мм-у  разі  виконання  цегляної  кладки,   150мм —у разі виконання оздоблювальних робіт  У разі виконання теплоізоляційних робіт проріз між робочим настилом та поверхнею, що ізолюють, не повинен перевищувати подвійну товщину ізоляції плюс 50мм. Прорізи, що перевищують 50мм, у всіх випадках, коли не виконуються роботи, необхідно закривати.

 

4.   Вимоги безпеки після закінчення роботи

41 Після закінчення роботи необхідно.

-    зібрати інструмент та пристосування,

-    привести в порядок робоче місце;

-    прибрати відходи з робочого місця;

-    почистити драбини та стрем'янки від бруду і здати їх на склад;

-    здати на склад інструменти та пристосування

4.2 Забороняється стрибати із засобів підмощування, щоб уникнути травм.

 

5.   Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійні ситуації можуть виникнути під дією несприятливих атмосферних умов (дощ, вітер, сніг та ін.), а також бути виробничого характеру в результаті:

-    порушення стійкості будівельних конструкцій;

-    падіння будівельних матеріалів;

-    виходу з ладу енергетичних комунікацій та механізмів.

5.2.   Аварійні  ситуації  під  час  роботи  на засобах  підмощування   можуть  виникнути   в результаті:

-    виконання робіт по одній вертикалі;

-    виконання робіт з нестандартних засобів підмощування;

-    незастосування засобів індивідуального захисту;

-    використання засобів підмощування не за призначенням;

-    виконання робіт на не спланованих поверхнях та використання випадкових підкладок.

5.3.   При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу,  прийняти заходи   до  евакуації  людей   з   небезпечної  зони   та   рятування   матеріальних   цінностей    При необхідності відключити технологічне обладнання від електромережі

5.4.  При ураженні електричним струмом насамперед звільнити потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжники. Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею  або  відтягнути  потерпшого,   використовуючи   при  цьому  діелектричні   рукавиці   або підручні ізолюючі засоби: суху мотузку, палку, дошку і т.п.

5.5.  Якщо стався нещасний випадок, потерпілого необхідно доставити у медпункт  У разі погіршення самопочуття працівника, потрібно викликати швидку медичну допомогу по телефону «03». До прибуття лікарів потерпілому надається допомога.

56. Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю і здоров'ю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то обстановку слід зберегти такою, що була на момент події

5.7. При виникненні пожежі необхідно:

-   терміново сповістити про загоряння пожежну частину по телефону «01»;

-    гасіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення його від електромережі;

-    організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежогасіння.

5.8. Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомити виконроба.

 

 

Інструкцію розробив___________________________________________________

 

Погоджено:

 

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДАСоздан 30 мар 2013