Охорона праці

 

Питання для перевірки знань працівників з питнь охорони праці

Білети для проведення іспиту та відповіді на питання в білетах 

Білет 1
 1.Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.

2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом. 

3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.
 
Білет 2
1. Система стандартів безпеки праці, її впровадження в навчальних закладах.

2.Безпека праці. Організаційні та технічні заходи.

3.Класифікація приміщень за категоріями електробезпеки.
 
Білет 3
1. Державний, відомчий, громадський нагляд за охороною праці.

2. Порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.

3. Надання долікарської допомоги при тепловому та сонячному ударах.

 

Білет 4
 1.Управління охороною праці в навчальному закладі.

2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Заходи захисту.

3.Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду).

Білет 5
 1.Обов'язки адміністрації в забезпеченні здорових умов праці в навчальному закладі.

2.Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.

3. Надання  долікарської допомоги  потерпілим при отруєнні ядохімікатами.

Білет 6
 1.Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

2. Інструкції з охорони праці.

3.Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 7
1. Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.

2.Вступний інструктаж з охорони праці з учнями.

3. Гігієна праці та виробнича санітарія в навчальному закладі.

 Білет 8
1.Розслідування нещасних випадків з учнями. Складання актів

2.Пожежна безпека і вогнестійкість матеріалів і конструкцій.

3.Перевірка знань працівників з охорони праці.

Білет 9
1.Служба охорони праці в навчальному закладі.

2.Охорона праці жінок та підлітків.

3.Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Білет 10
1.Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві.

2. Попередні та періодичні медичні огляди педагогічних працівників.

3.Заземлення та занулення як захист від ураження електрострумом.

Білет 11
1.Заходи   щодо   профілактики   виробничого   та   дитячого   травматизму   в навчальному закладі.

2. Навчання та перевірка знань з охорони праці педагогічних працівників.

3.Норми первинних засобів пожежогасіння в навчальних закладах.

Білет 12
1.Галузеві нормативні акти з охорони праці   та їх значення.

2.Порядок   введення   в   експлуатацію   навчальних   кабінетів,  лабораторій, навчальних майстерень.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 13
1.Управління охороною праці в навчальному закладі.

2.Номенклатура   заходів,   які   підлягають   введенню в колективний договір (угоду).

3.Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 14
1.Закони   «Про охорону праці»,    «Пожежну безпеку»    та   відповідальність працівників за порушення вимог безпеки праці.

2. Дати   визначення   таким   поняттям:   професійне  захворювання, джерело небезпеки, нещасний випадок.

 

3.Вступний інструктаж працівників з охорони праці.

Білет 15
1.Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності.

2.Атестація педагогічних працівників з охорони праці.

3. Заходи щодо попередження пожеж у навчальних закладах.

Білет 16
1.Державне управління охороною праці.

2.Позаплановий інструктаж працівників з охорони праці.

3.Вогнегасники, їх класифікація та правила користування.

Білет 17
1.Закон України «Про охорону праці» і соціальне страхування від нещасних випадків.

3.Посадові інструкції з охорони праці в навчальному закладі.

3. Цільовий інструктаж з охорони праці з учнями.

Білет 18
1.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

2.Первинний інструктаж з охорони праці працівників.

3.Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 19
1.Охорона праці та її складові частини.

2.Організація   проведення   інструктажів   з   охорони   праці з працівниками і учнями в навчальному закладі.

3.Первинні засоби пожежогасіння та їх використання.

Білет 20
1.Порядок  розслідування  нещасних  випадків  з  учнями,  що сталися під час навчально-виховного процесу.

2. Адміністративно-громадський   контроль  з  охорони  праці  в навчальному закладі.

3.Заходи безпеки при роботі на персональному комп'ютері.

Білет 21
1.Служба охорони праці в навчальному закладі.

2. Небезпечні   та   шкідливі   виробничі  фактори  в  навчальному  закладі,  їх характеристика та засоби захисту.

3Організація проведення інструктажів з учнями під час проведення позаурочних заходів.

Білет 22
1.Закон України «Про охорону праці» про відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.

2.Заходи щодо запобігання нещасних випадків серед учнів під час навчально-виховного процесу.

3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 23
1.Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.

2. Порядок  введення  в  експлуатацію  навчальних  кабінетів,  які  підлягали реконструкції.

3.Поняття гігієни праці, виробничої санітарії.

Білет 24
1.Поняття охорони праці та її складових частин.

2.Інструкції з охорони праці на робочих місцях у навчальному закладі.

3. Колективний захист від шкідливих виробничих факторів.

Білет 25
1.Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці.

2.Цільовий інструктаж з охорони праці працівників.

3.Електротравми та їх види, захист від уражень електрострумом.

 

СКАЧАТЬ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯСоздан 31 мар 2013