Охорона праці


   ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах Частина 1
Вимоги до професійного відбору та перевірку знань До вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт можуть допускатися особи не молодше 18 років, які не мають медичних протипоказань.Керівник організації зобов'язаний організувати і забезпечити проведення попередніх (при вступі на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників на відповідність їх за фізичними, фізіологічним, психологічним і ін вимогам, що пред'являються або визначеним характером виконуваних ...
11 мая 2013 {12518 просмотров}
Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах Частина 2
Характеристика оброблюваних вантажів Залежно від виду, способу складування і стропування вантажі класифікуються на наступні групи:    штучні нештабеліруемие вантажі - металеві конструкції, двигуни, верстати, машини, механізми, великі залізобетонні вироби і т.д.    штучні штабельовані вантажі - прокатна сталь, труби, лісо-і пиломатеріали, цегла, шлакоблоки, типові залізобетонні вироби, плити, панелі, блоки, балки, сходові марші, ящики, бочки та ін вироби геометрично правильної форми.    насипні ...
11 мая 2013 {7100 просмотров} / 4 фото /
Охорона праці при вантажно-розвантажувальних роботах Частина 3
  Вимоги безпеки при завантаженні та розвантаженні автомобілів Автомобілі, що беруть участь у перевезенні вантажів, повинні бути технічно справними, у встановлені терміни проходити технічний огляд.В організації наказом керівника повинен бути призначений працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію транспортних засобів та випуск їх на лінію. Цей працівник повинен пройти навчання з безпеки дорожнього руху та організації перевезень автомобільним транспортом у ме ...
11 мая 2013 {3356 просмотров} / 1 фото /

   ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Розробка та прийняття інструкцій з охорони праці
  1.    Види інструкцій з охорони праці2.    Вимоги до інструкцій з ОП,  контроль за виконанням інструкцій3.    Зміст і побудова інструкції4.    Зміст розділів інструкції з ОП5.    Викладення тексту інструкцій6.    Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію1.    Види інструкцій з охорони праціНПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праціІнструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимог з охорони праці при вик ...
27 апр 2013 {10750} / 1 фото /
Інструкція з охорони праці при роботі на комп’ютері Робота за комп’ютером супроводжується впливом шкідливих факторів, убезпечитись від їх негативного ефекту можливо виконуючи вимоги цієї інструкції
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №-- ПРИ РОБОТІ НА КОМП'ЮТЕРАХ   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 При виконанні робіт на комп’ютерах необхідно до­тримуватися вимог загальної та даної інструкцій з охорони праці 1.2 До самостійної роботи на комп'ютерах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструк­таж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочо­му місці о ...
30 мар 2013 {18387}
Інструкція з охорони праці під час прибирання приміщень Під час прибирання приміщень на робітників можуть діяти шкідливі виробничі фактори знизити вплив, яких можлижо виконуючи цю інструкцію з охорони праці
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_____ під час прибирання приміщень 1.3АГАЛБНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Робітники, зайняті прибиранням приміщень, повинні дотримуватись вимог загальної та даної інструкції з охорони праці. 1.2. До самостійної роботи по прибиранню приміщень допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на піврічч ...
30 мар 2013 {4079}
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті Робота на висоті1,3м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу і на відстані не менше 2м від межі перепаду висоти відносяться до робіт, що виконуються на висоті. При проведенні цих робіт повинні бути вжиті заходи, що запобігають пад
Інструкція з охорони праці №__ під час виконання робіт на висоті   1.   Загальні положення  1.1.  Ця інструкція поширюється на працівників, які безпосередньо виконують роботи на висоті.                                                                                                               1.2.  Робота на висоті 1,3м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу і на відстані не менше 2м  від межі перепаду висоти відносяться до робіт, що виконуються на висоті. При пров ...
30 мар 2013 {12793}

   ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Державна санітарно-епідеміологічна служба України  є системою органів, діяльність яких спрямовується, зокрема, на профілактику інфекційних хвороб, професійних захворювань та радіаційних уражень людей. Згідно з п. 4 Положення № 1218 ДСЕСУ відповідно до покладених на неї завдань: здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд і контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства;проводить аналіз та оцінку ризику для здоров'я і життя людини, санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміо ...
01 сен 2012 {2041} / 1 фото /
Держпожбезпеки (Держтехногенбезпеки)
Держпожбезпеки є урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що діє у складі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та здійснює управління системою державної пожежної охорони.Відповідно до п. 4 Положення № 500 основними завданнями Держпожбезпеки є, зокрема, державний пожежний нагляд на об'єктах усіх форм власності; виконання регулятивних і дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних і юридични ...
01 сен 2012 {1644} / 1 фото /
Держгірпромнагляд
Повноваження Держгірпромнагляду визначено у ст. 33 Закону про охорону праці. Відповідно до наданих йому повноважень цей орган виконує, зокрема, такі функції:*  здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політикув цій галузі;*  розробляє загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та контролює її виконання;*  розробляє та затверджує правила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охор ...
01 сен 2012 {14245} / 1 фото /
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці відповідно до ст. 38 Закону про охорону праці здійснюють:центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Цим органом є Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд), що передбачено Положенням про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженим постановою КМУ від 23.11.2006 р. № 1640 ...
01 сен 2012 {2186} / 1 фото /

   ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Охорона праці інвалідів
Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (далі— МСЕК) та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників (ст. 12 Закону про охорону праці).Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час можливе лише за їх згоди та за умови, що це не суперечить рекомендаціям МСЕК.У випадк ...
31 авг 2012 {9992}
Охорона праці неповнолітніх Вік, з якого допускається прийом на роботу Укладення трудового договору Тривалість робочого часу Норми виробітку Оплата праці Оплата праці Відпустки Звільнення
В Україні неповнолітніми вважаються особи, що не досягли 18 років. У трудових відносинах згідно із ст. 187 КЗпП вони прирівнюються в правах до повнолітніх з урахуванням додаткових пільг у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці, користуються пільгами, встановленими законодавством України.Підприємства можуть самостійно приймати на роботу неповнолітніх осіб. Але крім того, відповідно до ст. 196 КЗпП для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийому на ...
31 авг 2012 {17950}
Охорона праці жінок
Законодавством передбачені спеціальні вимоги до охорони праці деяких категорій осіб, а саме:жінок (гл. XII КЗпП, ст. 10 Закону про охорону праці);неповнолітніх (гл. XIII КЗпП, ст. 11 Закону про охорону праці);інвалідів (ст. 172 КЗпП, ст. 12 Закону про охорону праці).Розглянемо їх детальніше. Охорона праці жінок Чинне законодавство спрямоване, зокрема, на реалізацію конституційного права працівників на охорону їхнього життя та здоров'я у процесі трудової діяльності. Особливо суворі вимоги до р ...
31 авг 2012 {17408}
ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ДОГОВОРІ ТА ПІД ЧАС РОБОТИ
Відповідно до ст. 5 Закону про охорону праці умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про:* умови праці;♦ наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто;• можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров'я та права працівника ...
31 авг 2012 {2584}
ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
Відповідно до ст. 20 Закону про охорону праці у колективному договорі, угоді сторони передбачають: , забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством;обов'язки сторін;комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам;обсяги та джерела фін ...
31 авг 2012 {1308}

   ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Все, що необхідно знати про сигнальний одяг У цій статті ви дізнаєтеся про особливості сигнальної одягу, про правила його експлуатації та інші важливі речі, які будуть вам корисні і цікаві.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Якщо вам доводиться працювати в умовах пониженої видимості, що часто тягне за собою небезпеку для життя, то ця стаття для вас. Ми розповімо вам про сигнальний одяг, який забезпечує безпеку під час можливих екстремальних ситуацій. У цій статті ви дізнаєтеся про особливості сигнальної одягу, про правила його експлуатації та інші важливі речі, які будуть вам корисні і цікаві.Переваги сигнальної одягуОдяг підвищеної видимості необхідний для макси ...
22 дек 2013 {608} / 2 фото /
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ -ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ Різновиди медоглядів Вимоги до організації медоглядів роботодавцем і спеціалізованим закладом Порядок проведення медоглядів Трудові гарантії працівникам під час проходження медогляду Оподаткування витрат на медогляди
Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону про охорону праці).Порядок проведення медичних оглядів затверджений на ...
30 авг 2012 {14751} / 1 фото /
Оподаткування витрат на забезпечення працівників 3І3 Податок на прибуток Податок з доходів фізичних осіб
Податок на прибуток   Витрати на забезпечення найнятих робітників спецодягом, спецвзуттям, обмундируванням, необхідними для виконання професійних обов'язків з переліку, встановленого КМУ, включаються у валові витрати згідно з пп. 5.4-2 ст. 5 Закону про податок на прибуток. У п. 5 Переліку № 994, передбачені витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям і 313 відповідно до встановлених норм. Тому вартість усіх 313. виданих працівникам понад встановлені норми, до валових витра ...
30 авг 2012 {1584} / 1 фото /
СПЕЦОДЯГ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (3І3) Поняття ЗІЗ Порядок видані й обліку ЗіЗ
Згідно зі ст. 163 КЗпП на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах,працівникам видаються безплатно за всгановле ними нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ). Крім того, ст. 8 Закону про охорону праці передбачено також, що спецодягом, незалежно від положень трудового договору, мають бути забезпечені і працівники, які залучаються до р ...
30 авг 2012 {10454} / 1 фото /
ШКІДЛИВІ ТА ВАЖКІ УМОВИ ПРАЦІ Частина 4 Податковий облік пільг і компенсацій за шкідливі та важкі умови праці
Податковий облік пільг і компенсацій за шкідливі та важкі умови праці   До складу валових витрат платника податку включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці (пп. 5.2.1 ст. 5 Закону про податок на прибуток).Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найм ...
30 авг 2012 {1792}
ШКІДЛИВІ ТА ВАЖКІ УМОВИ ПРАЦІ Частина 3 Пільги та компенсації чатина 2
Скорочення тривалості робочого часу Статтею 51 КЗпП передбачено скорочену тривалість робочого тижня — не більш як 36 годин на тиждень — для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці.Звертаємо вашу увагу на те, що законодавчо встановлене скорочення робочого часу не передбачає зменшення оплати праці працівника.Постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163 було затверджено Перелік N« 163, який визначає виробництва, цехи, професії і посади зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає ...
30 авг 2012 {15484}
ШКІДЛИВІ ТА ВАЖКІ УМОВИ ПРАЦІ Частина 2 Обов'язки та права роботодавця Пільги та компенсації чатина 1
Обов'язки та права роботодавця   Основними чинниками в регулюванні правовідносин між роботодавцем і працівником на підприємстві зі шкідливими та важкими умовами праці є нормативно-правові акти та колективний (трудовий) договір.   До відома Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та ...
30 авг 2012 {13818}
ШКІДЛИВІ ТА ВАЖКІ УМОВИ ПРАЦІ Частина 1 Визначення шкідливих факторів, Нормативно-правова підстава для проведення атестації, Принципи класифікації умов праці, Атестація робочого місця за умовами праці
Професія чи робота працівників визнається робо тою зі шкідливими та важкими умовами праці за умови, по-перше, наявності на робочому місці шкідливих виробничих факторів. По-друге, професія чи посада у певних правових актах має бути визначена як шкідлива. По-третє, має бути проведена атестація робочого місця, яка б підтвердила наявність шкідливого впливу виробничих факторів на працівника.Виконання другої умови не завжди є обов'язковим. Наразі за результатами атестації робочого місця і обґрунтовани ...
30 авг 2012 {12091}
ОСНОСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
До основних заходів щодо охорони праці на підприємстві, зокрема, належать:атестація робочих місць за умовами праці   Атестація — комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я та працездатність працівників у процесі трудової діяльності.Додаток 1 Методичних рекомендацій №41   Проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання, де технологічний процес, викори ...
30 авг 2012 {3907}

   НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Питання для перевірки знань працівників з питнь охорони праці Білети для проведення іспиту та відповіді на питання в білетах
  Білет 1  1.Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці. 2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.  3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.   Білет 2 1. Система стандартів безпеки праці, її впровадження в навчальних закладах. 2.Безпека праці. Організаційні та технічні заходи. 3.Класифікація приміщень за категоріями електробезпеки.   Білет 3 1. Державний, відомчий, громадський нагляд за охороною праці. 2. Порядок дії працівників навчального закладу ...
31 мар 2013 {32614}
ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ "Вступний інструктаж з охорони праці"
  1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦЮЮЧИХ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, У ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ 1.1. На території підприємства. На території підприємства необхідно користуватись тільки встановленими маршрутами та проїздами, не ходити там, де небезпечно (по схилах, ямах, осколках скла, відходах металу тощо). Пам’ятайте! Не дозволяється перебігати дорогу перед транспортом, що рухається. Забороняється перебувати безпосередньо поруч з працюючими вантажопідіймальними механізмам ...
17 янв 2013 {22315}
НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
На підприємствах мають розроблятися і затверджуватися положення про навчання з питань охорони праці на основі Типового положення № 15, Водночас слід враховувати як специфіку виробництва, так і вимоги нормативно-правоеих актів з охорони праці. Крім того, підприємства мають скласти плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.Організовують навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, у т. ч. під час профес ...
30 авг 2012 {12370} / 1 фото /
СТАЖУВАННЯ ТА ДУБЛЮВАННЯ
  Відповідно до п. 7.1 Типового положення № 15 новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.         Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку сам ...
30 авг 2012 {15575} / 1 фото /
ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Під час прийняття на роботу і в її процесі працівники повинні проходити, за рахунок роботодавця, інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії.Працівники, у т. ч. посадові особи, які не пройшли навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці, не допускаються до роботи (ст. 18. Закону про охорону праці). з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть без ...
30 авг 2012 {24035} / 1 фото /

   ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Державна політика в галузі охорони праці визначається, відповідно до Конституції України, Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначає Закон про охорону праці. Він також регулює, за участю органів державної ...
30 авг 2012 {2690} / 1 фото /
ДОЗВІЛ НА ПОЧАТОК РОБОТИ
Насамперед зазначимо, що розпочинати виконання окремих робіт або експлуатацію певних машин і механізмів можна лише за умови попереднього отримання спеціального дозволу.Такий дозвіл вимагається, якщо роботодавець збирається виконувати роботи або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (ст. 21 Закону про охорону праці). Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок проведення або експлуатація (застосування) ...
30 авг 2012 {3553} / 1 фото /
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ
Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно правових актів, а та кож забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці. а саме: створити служби і призначити посадових осіб. які вирішуватимуть конкретні питання охорони праці. Роботодавець зобов'язаний також затвердити інструкції про їх ...
30 авг 2012 {6004}
ДОКУМЕНТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, встановлює Порядок № 132. Такі нормативні акти мають відповідати законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці визначає власник.Для опрацювання нормативних актів про охорону праці власник підприємства повинен видати наказ, яким ...
30 авг 2012 {12076} / 1 фото /
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Сприяти додержанню вимог нормативно-правових актів щодо прав працівників у галузі охорони праці на підприємстві може не тільки служба охорони праці, а і створена на підприємстві комісія з питань охорони праці (далі — Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Комісія з питань охорони праці може створюватися на підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпек/ гігієни праці та виробничого середовища, за ріш ...
30 авг 2012 {11106} / 1 фото /
ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Нагадаємо, що забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган (глава XI КЗпП). Тож фінансує охорону праці роботодавець (ст. 19 Закону про охорону праці).Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не менше 0,5% суми реалізованої продукції. Крім того, фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих і регі ...
30 авг 2012 {2297} / 1 фото /
Перелік документації системи управління охороною праці
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК документації СУОП Пункт ДСТУ OHSAS 18001 Змістовна назва документа 1 2 4.1 Опис сфери застосування СУОП 4.2 Політика у сфері охорони праці 4.3.1 Методика ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків і впровадження необхідних заходів безпеки 4.3.1 Перелік робіт з підвищеною небезпекою 4.3.1 Перелік об’єктів підвищеної небезпеки 4.3.1 Перелік небезпечних чинників ...
07 мая 2015 {1154} / 1 фото /
Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ОГЛАВЛЕНИЕ 1.Общие положения                                                                                                                               2. Организация производственного контроля3. Обязанности, права, ответственность, отчетность лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия в целом.4. Обязанности, права,  от ...
17 янв 2014 {1261}
Заходи безпеки при ковальських роботах
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ковальські роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки , тому велика увага повинна приділятися якості ручного і знімного інструменту , одязі і індивідуальних засобів захисту .Одяг коваля складається з куртки , зшите із бавовняної тканини , брюк , черевик , рукавиць , фартуха , головного убору , окулярів і захисного щлем . При цьому куртка повинна мати довгі рукава з застібаються манжетами , а нижня частина брюк повинна перекривати поя ...
02 дек 2013 {1625} / 1 фото /
Слесарь-жестянщик по промышленной вентиляции. Техника безопасности при выполнении работ Причины промышленного травматизма. Техника безопасности при работе в мастерских. Противопожарные мероприятия. Первая помощь при несчастных случаях. Производственная санитария и личная гигиена. Техника безопасности на монтажных работах
  Слесарь-жестянщик по промышленной вентиляции. Техника безопасности при выполнении работ.   I. Причины промышленного травматизма В процессе выполнения заготовительных операций несчастные случаи могут произойти: при работе на неисправном оборудовании, отсутствии или неисправности ограждений и предохранительных устройств, отсутствии устройств защитного заземления, неправильном обслуживании станков, механизмов и оборудования, неисправном состоянии инструмента и неправильном его использов ...
14 окт 2013 {2058} / 2 фото /
Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі
1.    Основні законодавчі акти з охорони праці в галузі.2.    Державні нормативно-правові акти з охорони праці.3.    Шкідливі виробничі фактори.4.    Класи умов праці.1.    Основні Законодавчі акти України з охорони праціОсновним законом  з охорони праці є закон України “Про охорону праці”. Цей закон був прийнятий 14 жовтня 1992 року. 21 листопада 2002 року Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону України “Про охорону праці” (№229-IV). В новій редакції збереглися основні положення попередньої ...
27 апр 2013 {22756} / 1 фото /
Міжнародні норми в сфері охорони праці.
  1.    Загальні відомості. 2.    Міжнародна організації праці, основні конвенції МОП.3.    Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці.  3.1.    Основні інституції ЄС. 3.2.    Регулювання питань з охорони праці в ЄС.3.3 Директива 89/391ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».4.  Система охорони праці в США.5. СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Й УКРАЇНА6. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ SA 8000 «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» І ISO 26000 «Н ...
27 апр 2013 {24961} / 1 фото /